top of page

Privacyverklaring

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Door Juud persoonlijke gegevens van u verzamelen. Door Juud respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en hecht veel waarde aan het handhaven ervan. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

1. Welke gegevens worden verzameld?

Persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie of stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om u als persoon te identificeren. Dit kan onder meer uw naam, achternaam of e-mailadres zijn. We kunnen uw persoonlijke gegevens als volgt verzamelen:

Direct

Wanneer u onze website en onze diensten gebruikt: invullen van verschillende formulieren op de website, plaatsen van een bestelling, directe communicatie met ons.

Automatisch
Automatisch
Automatisch

Wanneer u onze website bezoekt via cookies en vergelijkbare technieken.

Indirect

Via derde partijen zoals externe dataproviders, zakenpartners en social media etc.

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en het gebruik van uw persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden gebruikt voor de beoogde doeleinden. Door Juud verzamelt geen delicate persoonlijke gegevens, zoals informatie over politieke oriëntatie, religieuze overtuiging of gezondheid.

2. Rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens

Door een of meer van de volgende handelingen te verrichten, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken:

  • Het invullen van een webformulier

  • Contact opnemen met onze ondersteuningsdienst

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en zullen in ieder geval aan het einde van die periode worden vernietigd.

3. Uw privacy rechten

Onder de toepasselijke privacywetgeving heeft u onder meer het recht om:

  • Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens

  • Verzoek om rectificatie van uw persoonlijke gegevens

  • Verzoek om uw persoonlijke gegevens te wissen

  • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

  • Verzoek om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan uzelf

  • Bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen of vragen heeft met betrekking tot uw rechten en de verwerking van uw gegevens, neem dan contact met ons op via judy@doorjuud.com.

4. Cookies

Doorjuud.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door onze webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. U kunt het gebruik van cookies toestaan ​​of weigeren door onze standaard cookie-instellingen te wijzigen of door de instellingen van uw browser te wijzigen.

5. Contact opnemen

Deze privacyverklaring is niet geïmplementeerd op websites van derden die met deze website zijn gelinkt. Door Juud is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Voor vragen over deze privacyverklaring, onze gegevensverwerking of deze website kunt u contact opnemen met judy@doorjuud.com.

bottom of page